Post76影音玩樂網 » 【Sony Hi-Res Audio 呈獻】原音星級教室

【Sony Hi-Res Audio 呈獻】原音星級教室

【原音星級教室 #12】- 用藍牙耳機聽歌…音質會很參差嗎?

【原音星級教室 #12】- 用藍牙耳機聽歌…音質會很參差嗎?

2016年12月9日
httpvh://youtu.be/tnONth6xj_8 現在新手機都已經沒有了3.5mm的耳機插位....用藍牙耳機對音質影響大嗎? 以前有很多人都會笑藍牙耳機做「爛牙耳機」,其中一個原因,就係因為它音質很差。以前藍牙主要當免題裝置...
【原音星級教室 #11】- 用電話同播放器聽歌有什麼分別?

【原音星級教室 #11】- 用電話同播放器聽歌有什麼分別?

2016年12月7日
httpvh://youtu.be/LCTZfiBHr6o 其實電話都聽到歌啦,點解仲要用音樂播放器(DAP)聽呢?? 的確用電話或者DAP(Digital Audio Player)都可以聽到歌的,但係DAP只需要專注在解碼及播放部份...
【原音星級教室 #10】- 其實耳擴是什麼來的?

【原音星級教室 #10】- 其實耳擴是什麼來的?

2016年12月5日
httpvh://youtu.be/SADvedV_lJo 耳擴其實有咩實際功用呢?? 耳機擴大器是用來獨立放大音頻訊號比耳機的器材。事緣如果原來的播放器因為原身的放大線路不足以推動一些大食的耳機,所以我們就會外加多一部耳擴去令抗阻大同...
【原音星級教室 #9】- 到底我地人類可以聽到幾多頻率的聲音呢?

【原音星級教室 #9】- 到底我地人類可以聽到幾多頻率的聲音呢?

2016年12月2日
httpvh://youtu.be/K8ppGsCycpk 耳機說明寫的頻率響應都好大 但我們的耳朵真的會聽到嗎?? 現在我地見到有些耳機高頻可以去到 40kHz,甚至 120khZ 都有,但係其實一般人只係聽到 20Hz至20kHz ...
【原音星級教室 #8】- 耳機的推力及阻抗值又是什麼呢?

【原音星級教室 #8】- 耳機的推力及阻抗值又是什麼呢?

2016年11月30日
點解有時開到部機好大聲都係覺得唔夠聲呢??? 係咪隻耳機壞壞地??? 當然唔係啦, 其實一隻耳機好唔好推,主要需要了解兩件事情。比較易理解的就是抗阻值,即係大家經常見到的 Ω 了!!
【原音星級教室 #7】- 究竟什麼是煲耳機呢?

【原音星級教室 #7】- 究竟什麼是煲耳機呢?

2016年11月28日
httpvh://youtu.be/RaqvPWBUiIU 究竟為什麼耳機要煲呢??? 會唔會係耳機廠老點的技倆??? 煲耳機當然唔係用個煲來煲啦,煲耳機即係開住部機一段時間,令到耳機振膜嘅彈性達到一個最佳嘅狀態。簡單嚟講,即係耳機零件...
【原音星級教室 #6】- 耳機插頭的分別!!?

【原音星級教室 #6】- 耳機插頭的分別!!?

2016年11月25日
現時隨身聽產品的插頭五花八門, 究竟什麼插頭先係最好呢?? 答案當然是沒有一個是最好的, 但每個都獨有其可取之處, 今集就同大家分享一下不同插頭究竟有什麼用啦!!
【原音星級教室 #5】- 動鐵耳機的好處是什麼?

【原音星級教室 #5】- 動鐵耳機的好處是什麼?

2016年11月23日
上集就同大家講解了點解咁多人會鐘意動圈單元耳機出來的聲音, 今集就會同大家講下動鐵的好處又係動圈不能取代的原因.
【原音星級教室 #4】- 動圈耳機好聲過動鐵耳機?

【原音星級教室 #4】- 動圈耳機好聲過動鐵耳機?

2016年11月21日
httpvh://youtu.be/KHQyQqN5xEI 有好多人都話動圈耳機會好聲過動鐵耳機其實係咪真的呢??? 其實動圈單元本身的形狀就好似我地平時見到喇叭的單元一樣,單元裡面有一個線圈,當訊號通過的時候,電流會通過線圈,這時就會...
【原音星級教室 #3】- 換了耳機線就會改善音質?

【原音星級教室 #3】- 換了耳機線就會改善音質?

2016年11月18日
有人話玩耳機一定要換線, 究竟係咪合埋雙眼換一條貴一貴, 又靚一靚既線, 就一定可以得到好聲音呢??
【原音星級教室 #2】- 耳機越多單元就越好聲?

【原音星級教室 #2】- 耳機越多單元就越好聲?

2016年11月16日
有人話耳機單元越多越好 究竟事實係咪咁的呢?? 其實耳機單元唔一定係多就會好聲的呢....
【原音星級教室 #1】- 耳機有多少個單元 ?

【原音星級教室 #1】- 耳機有多少個單元 ?

2016年11月14日
點解有時見到有些入耳式機大細不同, 究竟入面構造有什麼分別呢 ??? 其實依家好多耳機都會加入更多單元去令音質更好, 呢 D 就係俗稱的「多單元式耳機」...
【Sony Hi-Res Audio 呈獻】原音星級教室(預告)

【Sony Hi-Res Audio 呈獻】原音星級教室(預告)

2016年11月14日
由今日(17:00)開始, 我地每逢星期一, 三, 五, 一連十二集同大家講解一系列玩耳機的一些小智識, 我地仲會有 小瑟大王 聯同今年二位 Sony代言人 林奕匡 Phil Lam 同 葉巧琳 Mischa Ip 同大家玩住講解,...